รีเซต

ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ‘เอทีไอ เทคโนโลยีส์’ รุกธุรกิจโดรน

ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ‘เอทีไอ เทคโนโลยีส์’ รุกธุรกิจโดรน
มติชน
18 กรกฎาคม 2563 ( 02:39 )
116
ไทยคม จับมือ เออาร์วี จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ‘เอทีไอ เทคโนโลยีส์’ รุกธุรกิจโดรน

 

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) บริษัทในเครือของไทยคม ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมโดรน โดยในระยะแรกจะเริ่มจากการพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทย

 

นายอนันต์ กล่าวว่า ไทย เอไอ และเออาร์วี ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท และมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ไทย เอไอ และ เออาร์วี 50:50 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนา ผลิต จำหน่ายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจร โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร ตลอดจนพัฒนาองค์รวมแก่ภาคการเกษตรของไทย

 

ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ไทย เอไอ และ เออาร์วี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโดรนเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม ด้วยความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเสมอมา ในวันนี้ ทั้ง 2 บริษัท จึงได้ยกระดับความร่วมมือ ก้าวสู่การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนแบบครบวงจร เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ โดยจะเริ่มจากภาคการเกษตรที่เป็นเศรษฐกิจรากฐานเป็นอันดับแรก

 

นายธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) กล่าวว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้ นับเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตร โดย เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จะให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ในรูปแบบอื่นๆ ที่จะเกิดจากนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม