พณ.หนุนปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันกู้เงิน ลดภาระช่วงโควิด

พณ.หนุนปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันกู้เงิน ลดภาระช่วงโควิด
มติชน
25 กรกฎาคม 2564 ( 16:52 )
10
พณ.หนุนปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันกู้เงิน ลดภาระช่วงโควิด

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน ว่า หลังจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศกฎกระทรวง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เพิ่มโอกาสในการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้กำหนดให้ไม้ยืนต้นทุกชนิดใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้ ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาจะตกลงกันว่าจะใช้ไม้ยืนต้นประเภทใดหรือชนิดใดเป็นหลักประกัน ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่เป็นสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ รับจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน แก้ไขการจดทะเบียน และยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ตามที่สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้รับหลักประกันนั้นเป็นผู้ให้วงเงินสินเชื่อ และทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

 

 

 

นางมัลลิกา กล่าวว่า ข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ไม้ยืนต้นทุกชนิด ที่ใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินแล้ว 125,911 ต้น วงเงิน 134,829,112 บาท ส่วนใหญ่ใช้ไม้ยืนต้นประเภท ยาง ยางนา ยางพารา สัก มะขาม มะกอกป่า สะเดา ตะโก เป็นต้น นอกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทยที่รับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันแล้ว ยังมีผู้รับหลักประกันอื่นใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน 5 ราย โดยผู้รับหลักประกันอื่นที่รับไม้ยืนต้นส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (สินเชื่อรายย่อยอเนกประสงค์) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย และพิโกพลัส (สินเชื่อรายย่อยอเนกประสงค์) วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งให้ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นโอกาสของประชาชนในภาวะวิกฤต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง