เปิดรายชื่อ 23 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

เปิดรายชื่อ 23 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
มติชน
15 ตุลาคม 2564 ( 23:51 )
29
เปิดรายชื่อ 23 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 15/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีเนื้อหาดังนี้

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง