แพทย์ศาสตร์ มช.ออกแถลงการณ์ ยันไม่มีบุคคลากรติดเชื้อโควิด

แพทย์ศาสตร์ มช.ออกแถลงการณ์ ยันไม่มีบุคคลากรติดเชื้อโควิด
มติชน
8 มกราคม 2564 ( 15:59 )
26
แพทย์ศาสตร์ มช.ออกแถลงการณ์ ยันไม่มีบุคคลากรติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 ศงนพ.บรรฯกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ไม่พบบุคลากรในคณะแพทนยศาสตร์ ติดเชื้อโรค โควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง