รีเซต

'เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้' มีบริษัท-การลงทุนเพิ่มขึ้น

'เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้' มีบริษัท-การลงทุนเพิ่มขึ้น
Xinhua
21 กันยายน 2566 ( 13:44 )
50
'เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้' มีบริษัท-การลงทุนเพิ่มขึ้น

เซี่ยงไฮ้, 21 ก.ย. (ซินหัว) -- สมุดปกขาวที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (20 ก.ย.) ระบุว่าเขตการค้าเสรีนำร่อง (เซี่ยงไฮ้) ของจีน มีจำนวนบริษัทที่จัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น ขณะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการปรับปรุงตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาอนึ่ง สมุดปกขาวดังกล่าวถูกเผยแพร่ระหว่างการประชุมรำลึกวาระครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีนำร่องแห่งแรกในจีนที่ก่อตั้งในเขตใหม่ผู่ตง เมื่อปี 2013สมุดปกขาวระบุว่าเขตการค้าข้างต้นดึงดูดผู้ประกอบการใหม่ 84,000 ราย เมื่อนับถึงสิ้นปีที่แล้ว คิดเป็น 2.35 เท่าของจำนวนผู้ประกอบการที่จัดตั้งในช่วง 20 ปีก่อนก่อตั้งเขตการค้าแห่งนี้ ซึ่งประโยชน์จากการก่อสร้างยังเอื้อให้เขตใหม่ผู่ตงดึงดูดโครงการลงทุนใหม่จากต่างชาติ จำนวน 18,691 โครงการ ภายในปี 2022 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนรวม 2.17 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.86 ล้านล้านบาท) และการลงทุนจากต่างประเทศที่มีการใช้จริงรวม 7.49 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.71 ล้านล้านบาท)เมื่อปีที่แล้ว เขตใหม่ผู่ตงบรรลุผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1.6 ล้านล้านหยวน (ราว 7.93 ล้านล้านบาท) โดยยอดจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์รวมอยู่ที่ 5.9 ล้านล้านหยวน (ราว 29.27 ล้านล้านบาท) ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค 3.6 แสนล้านหยวน (ราว 1.81 ล้านล้านบาท) และรายได้การคลัง 5.2 แสนล้านหยวน (ราว 2.61 ล้านล้านบาท) ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนอัตราการเติบโต 2.3 เท่า 2.5 เท่า 2.3 เท่า และ 1.9 เท่า ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2013เขตการค้าดังกล่าวยังสร้างสภาพแวดล้อมทางสถาบันที่เอื้ออำนวยสำหรับธุรกิจในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา นำไปสู่แนวโน้มความสำเร็จที่สูงขึ้นและความพึงพอใจในหมู่ผู้ประกอบการ โดยเมื่อนับถึงเดือนมิถุนายน 2023 มีการออกใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติกว่า 58,000 ฉบับ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความสามารถระดับสูง จำนวน 12,000 ฉบับดิลมา รุสเซฟฟ์ ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ กล่าวระหว่างการประชุมฯ ว่าเขตการค้านี้เป็นเครื่องสะท้อนความริเริ่มที่กล้าหาญและบุกเบิก พร้อมเสริมว่ารัฐบาลกลางและรัฐบาลเซี่ยงไฮ้กำลังเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและการสร้างความทันสมัย ด้วยการรักษาการเติบโตของกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศและการขยายการปฏิรูป เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีขั้นสูง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง