"งบบัตรทอง" จ่ายเงินเดือนบุคลากรแพทย์บรรจุใหม่ 45,684 อัตรา

"งบบัตรทอง" จ่ายเงินเดือนบุคลากรแพทย์บรรจุใหม่ 45,684 อัตรา
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 16:54 )
244
1
"งบบัตรทอง" จ่ายเงินเดือนบุคลากรแพทย์บรรจุใหม่ 45,684 อัตรา

ปลัดสธ.เผย “งบบัตรทอง” จ่ายเงินเดือนบุคลากรแพทย์บรรจุใหม่ 45,684 อัตรา ช่วย ขรก.ขวัญกำลังใจดี

กระทรวงสาธารณสุข- วันที่ 23 เมษายน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่บรรจุใหม่ ว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 46 (2) ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร ทั้งนี้ รัฐบาลได้นำงบค่าใช้จ่ายรายหัวส่วนนี้มาใช้เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการบรรจุใหม่ 45,684 ตำแหน่ง เพื่อรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้บุคลากรสาธารณสุขที่ร่วมต่อสู้กับโรคโควิด-19 ในครั้งนี้มีขวัญกำลังใจมาก

 

นพ.สุขุม กล่าวว่า รัฐบาลได้สนับสนุน สธ. และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยได้จัดสรรงบกลางปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 1,233 ล้านบาท และรอบ 2 จำนวน 5,488 ล้านบาท

 

“ในจำนวนนี้เป็นของ สปสช. 3,260 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบกลางเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 1,551 ล้านบาท เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19 และรัฐบาลยังได้เตรียมไว้สนับสนุนอีกกว่า 45,000 ล้านบาท ขอยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ ทำให้บุคลากร สธ.มีขวัญกำลังใจมากขึ้น สามารถลดภาระเงินบำรุงของหน่วยบริการอีกด้วย และมีการจัดนวัตกรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น การส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้านผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การขยายบริการปฐมภูมิ เพื่อประชาชนจะได้ประโยชน์จากการได้รับบริการจากโรงพยาบาลมากขึ้น” นพ.สุขุม กล่าว

 

นอกจากนี้ นพ.สุขุม กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ในการจัดบริการประชาชนให้กับ สธ. และ สปสช. อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เช่น ปี 2561 สปสช.ได้รับการสนับสนุน 5,186 ล้านบาท


ปี 2562 จำนวน 5,000 ล้านบาท ทำให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ.ไม่มีปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ในไตรมาส 2 นี้ (เดือนมีนาคม 2563) หากงบประมาณที่ใช้ในการบริการประชาชนไม่เพียงพอ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง