TrueID

โพลชี้ชาวอเมริกันส่วนมาก ไม่ไว้ใจ 'บริษัทผลิตยารายใหญ่'

โพลชี้ชาวอเมริกันส่วนมาก ไม่ไว้ใจ 'บริษัทผลิตยารายใหญ่'
Xinhua Thai
4 ธันวาคม 2564 ( 14:42 )
21
โพลชี้ชาวอเมริกันส่วนมาก ไม่ไว้ใจ 'บริษัทผลิตยารายใหญ่'

มอสโก, 4 ธ.ค. (ซินหัว) -- สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์ (RT) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นเมื่อไม่นานนี้ พบชาวอเมริกันส่วนใหญ่จากทุกกลุ่มความเชื่อทางการเมืองต่างไม่ไว้ใจบรรดาบริษัทเภสัชภัณฑ์รายใหญ่ในสหรัฐฯ

ราสมุสเซน รีพอร์ตส (Rasmussen Reports) ทำการสอบถามประชาชนทั่วสหรัฐฯ จำนวน 1,000 คน ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ และพบร้อยละ 19 ไม่ไว้ใจบริษัทเภสัชภัณฑ์รายใหญ่โดยสิ้นเชิง ร้อยละ 53 ไม่ไว้ใจระดับหนึ่ง และมีเพียงร้อยละ 6 ที่ระบุว่าไว้ใจ

ผลสำรวจดังกล่าวระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 75 เชื่อว่าบริษัทผลิตยารายใหญ่ให้ความสำคัญกับกำไรมากกว่าการช่วยเหลือผู้คน และร้อยละ 70 คิดว่าบริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลและนโยบายสาธารณะมากเกินไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง