รีเซต

มาตรการโควิดล่าสุด มีอะไรบ้าง? เปิดเกณฑ์ "ถอดหน้ากากอนามัย" ถอดแมสก์-สวมแมสก์ ตามความสมัครใจ หลังประกาศผ่อนคลายมาตรการ

มาตรการโควิดล่าสุด มีอะไรบ้าง? เปิดเกณฑ์ "ถอดหน้ากากอนามัย" ถอดแมสก์-สวมแมสก์ ตามความสมัครใจ หลังประกาศผ่อนคลายมาตรการ
Ingonn
24 มิถุนายน 2565 ( 08:17 )
5.7K
1
มาตรการโควิดล่าสุด มีอะไรบ้าง? เปิดเกณฑ์ "ถอดหน้ากากอนามัย" ถอดแมสก์-สวมแมสก์ ตามความสมัครใจ หลังประกาศผ่อนคลายมาตรการ

ถอดหน้ากากอนามัยเมื่อไหร่ ถอดหน้ากากอนามัยได้วันไหน ไม่ต้องรอแล้ว! หลังราชกิจจาฯ ประกาศ อนุญาตสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตามความสมัครใจ ดังนั้นสามารถถอดแมสก์ สวมแมสก์ เมื่อไหร่ก็ได้ ยกเว้นบางกลุ่มที่จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ยังต้องสวมหน้ากากต่อ รวมถึงได้มีการผ่อนคลายมาตรการโควิดมากขึ้น เช็กด่วน! มาตรการโควิดล่าสุด ทำอะไรได้บ้าง

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ระบุว่า ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลง จนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ รวมไปถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง การดำเนินการตามแผนและมาตรการจัดการด้านสาธารณสุขทั้งหลายนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-Pandemic ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป นายกรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

มาตรการโควิด-19 ล่าสุด ทำอะไรได้บ้าง

 1. ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว


 2. ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค


 3. การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร 
  • การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ
  • แนะนำให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี
  • กลุ่ม 608 หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
  • กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด - 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค


 4. การผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าว
  • ให้การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดและการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ  หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ตามปกติ


 5. แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
  • ให้สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงแนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อรองรับกับมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ  ที่ได้ประกาศไว้ โดยให้ดำเนินการสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ ศบค.ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว


 6. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง
  • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม  สามารถปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ 
  • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน  สามารถเปิดให้บริการได้โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ


 7. มาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง
  • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
  • กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมากกว่าสองพันคนให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

อ่านฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/146/T_0021.PDF

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม