กอช.ชวนผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 วางแผนออมใช้หลังเกษียณ ออมขั้นต่ำ 50 บาท รับสมทบสูงสุด 1,200

กอช.ชวนผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 วางแผนออมใช้หลังเกษียณ ออมขั้นต่ำ 50 บาท รับสมทบสูงสุด 1,200
มติชน
26 กรกฎาคม 2564 ( 14:19 )
23
กอช.ชวนผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 วางแผนออมใช้หลังเกษียณ ออมขั้นต่ำ 50 บาท รับสมทบสูงสุด 1,200

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช.เชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือก 1 วางแผนเงินออมหลังอายุ 60 ปี ควบคู่กับ กอช. เพียงออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสมาชิก สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน ซึ่งได้รับความค้ำประกันผลตอบแทน ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร สมาชิกสามารถออมเงินได้เมื่อมีเงิน ไม่ต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือน สิทธิในการเป็นสมาชิก กอช.ยังอยู่ เพื่อที่จะได้มีเงินออมไว้หลังอายุ 60 ปี

 

ทั้งนี้ สมาชิกจะได้สวัสดิการจาก 2 หน่วยงานรวมกัน ในระหว่างการทำงาน ท่านจะได้เงินทดแทนรายได้กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคม และเมื่ออายุหลังอายุ 60 ปี จะได้บำนาญรายเดือนจาก กอช. นอกจากนี้ ยังได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์อีกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่แอพพลิเคชั่น “กอช.” หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

 

รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร 0-2049-9000

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง