รีเซต

บิ๊กตู่ ชวนคนไทย กินนมเยอะๆ เพื่อสุขภาพที่ดี

บิ๊กตู่ ชวนคนไทย กินนมเยอะๆ เพื่อสุขภาพที่ดี
มติชน
24 พฤษภาคม 2565 ( 12:33 )
23
บิ๊กตู่ ชวนคนไทย กินนมเยอะๆ เพื่อสุขภาพที่ดี

ข่าววันนี้ 24 พ.ค.ที่บริเณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้แทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้แทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แบะ รมว.กลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022)”

 

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมร้านนมหน้าฟาร์มซึ่งเป็นธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ที่มีการเปิดจำหน่ายนม การฝึกอบรมหลักสูตรร้าน และการส่งเสริมการขาย เป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์นมที่ส่งเสริมการผลิตนมตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเป็นร้านที่คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย ผลิตภัณฑ์นมราคาไม่แพง ซึ่งจะเป็นแนวทางการรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการส่งเสริมการบริโภคนมอย่างยั่งยืน Milk Corner ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการดื่มนมและส่งเสริมการดื่มนมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจแนวใหม่ตามโมเดล BCG เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมนมเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงขึ้น อันจะเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไป

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย หันมาดื่มนมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรโคนมไทยได้อีกด้วย พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำชับขอให้ช่วยกันทำงานขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งออก เพื่อดูแลเกษตรกรโคนมไทยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกด้าน

 

ก่อยหน้านี้ เวลา 08.45 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายมนูญ ทนะวัง ผู้ประกอบการร้าน Cocoa Valley Café เข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอนิทรรศการ “ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม

 

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” โดยนายมนูญ ทนะวัง เจ้าของ Cocoa Valley อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผู้ชนะเลิศการประกวด โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเกษตรกรผู้ทำสวนโกโก้ที่ปลูกแบบอินทรีย์ เพื่อให้เป็นช็อคโกแลตแท้ฝีมือคนไทย และยังพัฒนาเป็นขนมและเครื่องดื่ม เช่น ช็อคโกแลต โกโก้แบบผงชงดื่ม ขนม น้ำโกโก้สด รวมถึงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากไขมันโกโก้ รวมไปถึงการนำเปลือกโกโก้ไปทำสีย้อมผ้า นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงธุรกิจไปสู่การท่องเที่ยว โดยการเปิดคาเฟ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมผลผลิตจากสวน ทำรีสอร์ตเพื่อเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังเชิญชวนผู้สูงอายุมาร่วมกันทำงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีกิจกรรมและมีรายได้เลี้ยงชีพโดยไม่ต้องพึ่งลูกหลาน

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความชื่นชมการดำเนินงานของ โกโก้ วัลเล่ย์ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจภายในชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ไว้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าดูแล ให้การสนับสนุน เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรอื่น ๆ ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง