โคราชวุ่น! เชื้อกระจายในโรงงาน-ห้าง-กระจายสู่ชุมชน จับตา 9 คลัสเตอร์

โคราชวุ่น! เชื้อกระจายในโรงงาน-ห้าง-กระจายสู่ชุมชน จับตา 9 คลัสเตอร์
มติชน
8 ตุลาคม 2564 ( 14:59 )
12
โคราชวุ่น! เชื้อกระจายในโรงงาน-ห้าง-กระจายสู่ชุมชน จับตา 9 คลัสเตอร์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2565 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

 

 

นพ.วิชาญ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 182 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 11 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 171 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 27,129 ราย รักษาหาย 23,767 ราย ยังรักษาอยู่ 3, 169 ราย เสียชีวิตสะสม 193 ราย

 

สาเหตุหลักทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ลดลง เนื่องจากพบการแพร่เชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม ตลาดสดเชื่อมโยงสู่ชุมชนและครอบครัว จึงต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีจำนวน 9 คลัสเตอร์ที่ขยายวงลุกลามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 

 

1.คลัสเตอร์เครือโรงงานแหลมทอง อ.สูงเนิน ลูกจ้าง 2,985 คน แม้นมีการฉีดวัคซีน 2 เข็ม กว่าร้อยละ 90 ยังมีการติดเชื้อแต่อาการป่วยไม่ลุกลามลงปอด พบป่วยรายใหม่ 9 ราย ป่วยสะสม 659 ราย

 

2.คลัสเตอร์โรงงานไก่สหมิตรฟูดส์ อ.ขามทะเลสอ ลูกจ้างจำนวน 732 คน พบป่วยรายใหม่ 8 ราย ป่วยสะสม 290 ราย

 

3.คลัสเตอร์โรงงานศิริวิทย์ สแตนเลย์ ต.โคกกรวด อ.เมือง ลูกจ้าง 1,490 คน พบป่วยรายใหม่ 27 ราย ป่วยสะสม 41 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 166 ราย

 

4.คลัสเตอร์สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว พบป่วยรายใหม่ 12 ราย ป่วยสะสม 49 ราย

 

5.คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างบ้านธนารักษ์ ต.จันทึก อ.ปากช่อง พบป่วยรายใหม่ 23 ราย ป่วยสะสม 46 ราย

 

6.คลัสเตอร์งานศพ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด ป่วยสะสม 138 ราย เป็นผู้ร่วมงานศพวงที่ 1 จำนวน 45 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงวงที่ 2 จำนวน 38 ราย วงที่ 3 จำนวน 38 ราย วงที่ 4 จำนวน 14 ราย ล่าสุดมีคำสั่งให้ปิดหมู่ 1 หมู่ 11 หมู่ 13 และ หมู่ 17 กำหนดแผนระดมตรวจ ATK ผู้ที่เกี่ยวข้อง 700 ราย

 

7.คลัสเตอร์ อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย พบป่วยรายใหม่ 6 ราย ป่วยสะสม 26 ราย ซึ่งเป็นอดีตนายก อบต. และครอบครัว เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้านและครอบครัว ล่าสุดมีคำสั่งปิดหมู่ 4 บ้านหนองแวง หมู่ 17 บ้านดอนสามัคคี เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด

 

8.คลัสเตอร์ห้างโลตัส สาขาจอหอ อ.เมือง ป่วยรายใหม่ 2 ราย ป่วยสะสม 19 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 ราย สาเหตุพบจุดเสี่ยงในห้องอาหารพนักงาน

 

9.คลัสเตอร์บ้านหนองบอน ต.นากลาง อ.สูงเนิน เป็นกลุ่มเครือญาติไปมาหาสู่และรับประทานอาหารร่วมกัน พบผู้ป่วย 10 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง