นนท์พบผู้ติดเชื้อ 115 ราย จากแคมป์ก่อสร้าง 40 ราย ที่เหลือมาจากสถานที่ทำงาน ครอบครัวและตลาด

นนท์พบผู้ติดเชื้อ 115 ราย จากแคมป์ก่อสร้าง 40 ราย ที่เหลือมาจากสถานที่ทำงาน ครอบครัวและตลาด
มติชน
20 มิถุนายน 2564 ( 15:06 )
22
นนท์พบผู้ติดเชื้อ 115 ราย จากแคมป์ก่อสร้าง 40 ราย ที่เหลือมาจากสถานที่ทำงาน ครอบครัวและตลาด

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 20 มิถุนายน ศูนย์ข้อมูล covid 19 จ.นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 115 ราย โดยมาจากแคมป์ก่อสร้าง 40 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ คือจาก แคมป์ก่อสร้าง สถานที่ทำงาน ครอบครัว และตลาด โดยเป็นเพศหญิง 50 ราย เพศชาย 65 ราย ต่างชาติ 29 ราย (เป็นชาวพม่า 28 ราย และกัมพูชา 1 ราย)

สำหรับผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอำเภอปากเกร็ด 54 ราย อำเภอบางบัวทอง 20 รายอำเภอเมืองนนทบุรี 17 ราย อำเภอบางใหญ่ 16 ราย อำเภอไทรน้อย 5 ราย อำเภอบางกรวย 3 ราย มีอาการ 73 ราย คิดเป็น 64 % ไม่มีอาการ 42 ราย คิดเป็น 36 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 114 ราย
เชิงรุก 40 ราย แคมป์ก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง (แห่งเดิม)
เชิงรับ 75 ราย
– สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว 22 ราย (ผู้สูงอายุ/ในปกครอง 7 ราย), สถานที่กักตัว 5 ราย
– สัมผัสผู้ป่วยยืนยันเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 52 ราย
– รับจ้าง และพนักงานบริษัท 15 ราย, บริษัทไทยกลูลิโกะ บางกระดี 2 ราย, ช่างไฟ (ห้างสรรพสินค้า) 4 ราย
– ค้าขาย 6 ราย (ขายส่ง 2 ราย, ตลาดสดนนทบุรี, ตลาดแสงเดือน ตลาดเยาวราช และไม่ระบุ แห่งละ 1 ราย)
– พนักงานไปรษณีย์ 2 ราย, กระทรวงพาณิชย์ 1 ราย
สูงอายุ – ปฎิเสธการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย

โดยประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่
https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck(ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง