รีเซต

ปัตตานี ประกาศโรงเรียนเปิดสอบแบบออนไซต์ 13 แห่ง อีก 1,600 โรงรอความหวังปมฉีดวัคซีน

ปัตตานี ประกาศโรงเรียนเปิดสอบแบบออนไซต์ 13 แห่ง อีก 1,600 โรงรอความหวังปมฉีดวัคซีน
ข่าวสด
25 มกราคม 2565 ( 10:15 )
33
ปัตตานี ประกาศโรงเรียนเปิดสอบแบบออนไซต์ 13 แห่ง อีก 1,600 โรงรอความหวังปมฉีดวัคซีน

 

ปัตตานี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประชุมมีมติเห็นชอบ เปิดการเรียนการสอน แบบ On site 3 อำเภอ 13 โรงเรียน ส่วนอีก 1,600 แห่ง ติดข้อกำหนดการฉีดวัคซีน พบฉีดเข็มแรก 54 เปอร์เซ็นต์

 

ภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2565 ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดปัตตานี

 

 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาปัตตานี แบบ On site ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อม Thai Stop Covid Plus ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 13 โรงเรียน
ประกอบด้วยโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ 4 โรงเรียน อำเภอเมืองปัตตานี 2 โรงเรียน และอำเภอโคกโพธิ์ จำนวน 7 โรงเรียน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัด กว่า 1,600 แห่งของจังหวัดปัตตานี มีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ แต่ติดตรงที่ ข้อกำหนดในเรื่องของชุมชนที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว้าร้อยละ 70 ของประชากร
ทำให้ในขณะนี้ โรงเรียนได้แต่รอความหวัง ให้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้ทบทวนและยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนแบบออนไซต์ได้

 

 

เพราะขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีการณรงค์ให้ประชาชนเข้ามารับการฉีดวัคซีนกันขนาดไหน ยอดผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลย โดยล่าสุดพบผู้เจ้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่ 54 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

 

ขณะที่สถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดปัตตานี ระลอกเดือนมกราคม 2556 วันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (RT- PCR) จำนวน 10 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) จำนวน 6 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 415 ราย ผู้หายป่วย 279 ราย เสียชีวิต 8 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง