รีเซต

“กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯพระราชทานเพลิง“หลวงปู่” ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

“กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯพระราชทานเพลิง“หลวงปู่” ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
มติชน
24 กุมภาพันธ์ 2563 ( 17:34 )
196
“กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯพระราชทานเพลิง“หลวงปู่” ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ปวง ธมฺมปญฺโญ  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ 102 ปี 81 พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประชาชนชาวพะเยา และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 10,000 คนเฝ้ารับเสด็จ

ประวัติพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) น.ธ.เอก ป.ธ.5,พธ.ด.กิตติมศักดิ์) นามเดิม ปวง วงศ์เรือง เกิดวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2460 แรม 7 ค่ำ เดือน 8 ( เดือน 10 เหนือ ) ปีมะเส็ง ณ บ้านสางเหนือต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โยมบิดาชื่อ พ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อแม่หลวง วงศ์เรือง บรรพชาวันนอาทที่ 15 พฤษภาคม 2475 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 (เดือน 8 เหนือ) ปีวอก ณ วัดสางเหนือ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง ต.บ้านสาง อุปสมบท วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2481 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ( เดือน 9 เหนือ ) ปีขาล ณ พัทธสีมา วัดสางเหนือ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ ความรู้ความสามารถพิเศษ มีความชำนาญอ่านเขียนภาษาล้านนา การออกแบบแปลนพระอุโบสถกุฏิแบบล้านนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดีล้านนา

นอกจากนี้หลวงปู่ยังสงเคราะห์สาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลมากมาย อาทิ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดตั้งสำนักเรียนบาลี จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดศรีโคมคำ ด้วยหลวงปู่มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดี ได้ค้นคว้าและศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาและเมืองพะเยามาเป็นเวลากว่า 40 ปี และผลงานเขียนหนังสือด้านประวัติศาสตร์ของล้านนาและเมืองพะเยามากมาย จึงเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพะเยา

หลวงปู่ปวง ได้ละสังขาร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 สิริอายุ 102 ปี พรรษา 81 ณ โรงพยาบาลพะเยา สร้างความเศร้าเสียใจแก่ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนชาวพะเยาเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง