เลย บ้าน ๆ ชื่นชม มีอะไรใช้อันนั้น พลิกให้เป็นโอกาส นำวัสดุเหลือใช้ มาทำ  social distancing

เลย บ้าน ๆ ชื่นชม มีอะไรใช้อันนั้น พลิกให้เป็นโอกาส นำวัสดุเหลือใช้ มาทำ  social distancing
77ข่าวเด็ด
22 เมษายน 2563 ( 00:53 )
18
เลย บ้าน ๆ ชื่นชม มีอะไรใช้อันนั้น พลิกให้เป็นโอกาส นำวัสดุเหลือใช้ มาทำ  social distancing

นายภาคภูมิ นาดี แพทย์แผนไทย โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจริญสุข ตำบลนาดินดำอำเภอเมือง จังหวัดเลย  เผยแนวคิดดี จัดทำจุดคัดกรอง ทำเอง ในยุคที่ต้องพึงพาตัวเอง ในยุคการทำงานในช่วงโรคโควิด19  ของ รพ.สต.เจริญสุข โดยมีการทำนวัตกรรม เครื่องมือ ที่คิดค้นเอง จากของใกล้ตัว มาประยุกต์ใช้ ในการบริการผู้ป่วย แบบ social distancing เช่น เครื่องวัดไข้แบบเทอโมแสกน โดยใช้ไม้ต่อยาวแล้วใช้เชือกฟางดึงปุ่มกดวัดไข้ ซึ่งน่าดึงดูดแก่ผู้มารับบริการ และง่ายต่อการวัดไข้ในที่ที่วัดยาก

 

 

เช่น ใช้คัดกรองด่านชมชุนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา วัดไข้ผู้ที่ขับรถสิบล้อ รถไถนา รถยนต์ โดยที่ไม่ต้องลงจากรถ และอีกนวัตกรรมอีกชิ้น คือ ไม้ส่งรับยา โดยประยุกต์มาจากที่ตักขนมจีนและถังน้ำแข็งเล็ก ซึ่งก็ทำให้เกิดการดึงดูดความสนใจของผู้มารับบริการเป็นอย่างมาก และอีกชิ้นคือ ที่กั้นวัดความดันโลหิต ซึ่งประยุกต์มาจากกะลังยา ที่ไม่ใช้แล้ว มาทำที่กั้นระหว่างคนไข้และเจ้าหน้าที่ เพื่อลดระยังห่างการสัมผัสคนไข้

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง