รีเซต

เปิด 3 มาตรการเยียวยา โควิด-19 ระยะที่ 3 "พ.ร.ก.กู้เงินฯ ช่วยเกษตรกร-ปชช. 6 เดือน"

เปิด 3 มาตรการเยียวยา โควิด-19 ระยะที่ 3 "พ.ร.ก.กู้เงินฯ ช่วยเกษตรกร-ปชช. 6 เดือน"
มติชน
7 เมษายน 2563 ( 14:55 )
711
8
เปิด 3 มาตรการเยียวยา โควิด-19 ระยะที่ 3 "พ.ร.ก.กู้เงินฯ ช่วยเกษตรกร-ปชช. 6 เดือน"

เปิด 3 มาตรการเยียวยา โควิด-19 ระยะที่ 3 “พ.ร.ก.กู้เงินฯ ช่วยเกษตรกร-ปชช. 6 เดือน”

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า กระทรวงการคลังเตรียมประกาศสรุปมาตรการดูแลและเยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3 จำนวน 1,900,000 ล้านบาท ผ่าน 3 มาตรการ คือ 1.พ..ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท ได้แก่ แผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เยียวยาประชาชน 6 เดือน เยียวยาเกษตรกร ดูแลด้านสาธารณสุข

และแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบครัมโครงการดูแลสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่

2.พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย ออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีเอส 5 แสนล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อใหม่ 5 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเอสเอ็มอีเอส ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท และพักชำระหนี้(ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) 6 เดือน ให้เอสเอ็มอีเอส ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท

และ 3.พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน 4 แสนล้านบาท ได้แก่ ตั้งกองทุนรวม Corporate Bond Liquidity Stabilization Fund และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง