รีเซต

เลย ปีนี้ งดขบวนแห่ผีตาโขน  COVID-19 New normal

เลย ปีนี้ งดขบวนแห่ผีตาโขน  COVID-19 New normal
77ข่าวเด็ด
23 มิถุนายน 2563 ( 03:59 )
65
เลย ปีนี้ งดขบวนแห่ผีตาโขน  COVID-19 New normal

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านเดิ่น ได้แจ้งการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดจัดเฉพาะพิธีกรรมที่สำคัญ งดขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ งดพิธีเปิดงานฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติติดต่อกันมาให้คงอยู่สืบไป โดยผู้เข้าร่วมพิธีกรรมต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ (สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง) งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณจัดงานวัดโพนชัย และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้างดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้วงการจัดงานดังกล่าว โดยศูนย์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านเดิ่นมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

 

เวลา 03.00 น. – พิธีบวชพราหมณ์ อุโบสถวัดโพนชัย เวลา 04.00 น. – พิธีเบิกพระอุปคุต ณ บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน – ลำน้ำศอก เวลา 06.00 น. – พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ ณ วัดโพนชัย เวลา 08.30 น. – พิธีบายศรีสู่ขวัญ เจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม ณ บ้านเจ้าพ่อกวน เวลา 09.00 น. – ขบวนเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปวัดโพนชัย เวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ- คณะเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม-พ่อแสน-นางแต่ง-ลูกผึ้ง-ลูกเทียนร่วมทำบายศรีแต่งเครื่องสะเดาะเคราะห์ ณ วัดโพนชัยวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. – พิธีแห่ต้นกัณฑ์เทศน์ จากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปวัดโพนชัย เวลา 15.00 น. – พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ณ บ้านเจ้าพ่อกวน  เวลา 15.30 น. – ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง เคลื่อนขบวนจากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปยังวัดโพนชัย แห่รอบอุโบสถ 3 รอบ เวลา 19.00 น. – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)  วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 02.30 – 18.00 น. -พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย -พิธีสวดสะเดาะเคราะห์สืบชะตาบ้านเมือง -พิธีการฉลองธรรมมาสน์ (เทศน์ลาธรรมมาสน์) ทั้งนี้ อำเภอด่านซ้ายขอความร่วมมือการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2563  1. การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2563 จัดเฉพาะพิธีกรรมสำคัญ (งดขบวนแห่ผีตาโขน งดพิธีเปิดงานและกิจกรรมบันเทิง) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 2. การมาร่วมกิจกรรมที่บ้านเจ้าพ่อกวน บ้านเจ้าแม่นางเทียม และวัดโพนชัยให้ปฏิบัติดังนี้อย่างเคร่งครัด – ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ (จุดบริการทางเข้างาน) รักษาระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร – หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันแบบแออัด หากมีไข้ให้งดร่วมกิจกรรม งดการจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ – งดการละเล่นอื่น ๆ (มีเฉพาะเกี่ยวกับประเพณีอันจำเป็นต้องรักษา)  3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ “ไทด่านซ้าย ร่วมใจ ป้องกันภัยจากโควิด-19”

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง