แม่ฮ่องสอน อบต.แม่ฮี้ อ.ปาย สุดเหงา! สมัครท้องถิ่นวันแรก นายก อบต.1 คน สอบต. 4 คน

แม่ฮ่องสอน อบต.แม่ฮี้ อ.ปาย สุดเหงา! สมัครท้องถิ่นวันแรก นายก อบต.1 คน สอบต. 4 คน
ข่าวสด
12 ตุลาคม 2564 ( 11:42 )
9
แม่ฮ่องสอน อบต.แม่ฮี้ อ.ปาย สุดเหงา! สมัครท้องถิ่นวันแรก นายก อบต.1 คน สอบต. 4 คน

แม่ฮ่องสอน อบต.แม่ฮี้ อ.ปาย สุดเหงา! สมัครท้องถิ่นวันแรก มีผู้มาสมัคร นายก อบต.1 คน สมาชิกสภา อบต. 4 คน ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 เคร่งครัด

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวอรทัย กาวิ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ซึ่งวันนี้เป็นวันแรก ได้มีผู้มาสมัครทั้งสิ้นรวมจำนวน 5 คน แยกเป็น ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.จำนวน 4 คน และ ผู้สมัครนายก อบต.จำนวน 1 คน

 

 

ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ โดยนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย และนางสาวสุวิชาดา คันทัพไทย ท้องถิ่นอำเภอปาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย การรับสมัครในครั้งนี้ด้วย

 

 

ทั้งนี้ อบต.แม่ฮี้ ได้จัดให้มีมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้เว้นระยะห่างของโต๊ะตรวจเอกสารการสมัครของแต่ละเขตเลือกตั้ง และเว้นระยะห่างของแต่ละจุดให้บริการรับสมัคร

 

 

รวมทั้งได้จัดให้มีสถานที่สำหรับรับสมัครแก่ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงหรือผู้ที่คาดว่าจะเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ป่วยไว้เป็นการเฉพาะ โดยบรรยากาศของการรับสมัครวันแรกนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง