รีเซต

เลือกตั้งผู้ว่า 2565 : ราชกิจจาฯ เผย 'ประกาศกกต.' กำหนดวันเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯกทม.-นายกพัทยา'

เลือกตั้งผู้ว่า 2565 : ราชกิจจาฯ เผย 'ประกาศกกต.' กำหนดวันเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯกทม.-นายกพัทยา'
มติชน
25 มีนาคม 2565 ( 12:52 )
33
เลือกตั้งผู้ว่า 2565 : ราชกิจจาฯ เผย 'ประกาศกกต.' กำหนดวันเลือกตั้ง 'ผู้ว่าฯกทม.-นายกพัทยา'

ข่าววันนี้ 25 มีนาคม เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 2 ฉบับ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา กับ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้ว

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยานั้น มีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ครม. ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้ง โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้น จากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอก

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ตามที่ครม.ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้จัดการเลือกตั้ง สก.กทม. และผู้ว่าฯ กทม. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ ตามไทม์ไลน์ที่กกต.วางไว้ จะเปิดรับสมัคร พร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม นี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง