ครม. อนุมัติกว่า 100 ล้าน ให้กรมการแพทย์ ยกระดับบริการปชช.ช่วงโควิด

ครม. อนุมัติกว่า 100 ล้าน ให้กรมการแพทย์ ยกระดับบริการปชช.ช่วงโควิด
มติชน
8 มิถุนายน 2564 ( 16:30 )
10
ครม. อนุมัติกว่า 100 ล้าน ให้กรมการแพทย์ ยกระดับบริการปชช.ช่วงโควิด

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติโครงการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 101,393,600 บาท ประกอบด้วย การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วงเงิน 89,047,300 บาท อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจแบบวีดิทัศน์ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องเรด้าร์ทำความสะอาดห้อง ตู้ฆ่าเชื้อหุ่นยนต์เพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยโควิดสำหรับ isolate room เครื่องกรองอากาศแบบ medical grade เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และรายการก่อสร้างจำนวน 12,346,300 บาท อาทิ ปรับปรุงชุดหัวจ่ายระบบแก๊สทางการแพทย์ การปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ

 

 

 

“งบประมาณดังกล่าวจะช่วยทำให้โรงพยาบาล สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์มีความพร้อมทั้งสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ติดเชื้อ เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน จากโรคระบาดของ โควิด-19 อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกันประชาชนก็จะได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานปลอดภัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐ ยังเข้าถึงการบริการอย่างปลอดภัย ช่วยลดกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและจำกัดจำนวนการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย”นายอนุชากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง