รีเซต

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ขอพัก 30 นาที แก้มาตราอื่นให้สอดคล้อง สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 500

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ขอพัก 30 นาที แก้มาตราอื่นให้สอดคล้อง สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 500
มติชน
26 กรกฎาคม 2565 ( 10:52 )
36
ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ขอพัก 30 นาที แก้มาตราอื่นให้สอดคล้อง สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร 500

เมื่อเวลา 09.42 น. วันที่ 26 กรกฎาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระที่ 2 ต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยพิจารณาต่อในมาตรา 25

 

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ส.ว. ในฐานะรองประธาน กมธ. ได้รับมอบหมายจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน กมธ. หารือว่า ตามที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาในร่างมาตรา 23 แก้ไขมาตรา 128 ว่าด้วยสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีการแก้ไขตามการสงวนคำแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับ นพ.ระวี มาศฉมาดุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กมธ.เสียงข้างน้อย แต่เนื่องจาก กมธ.ได้เสนอต่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าว ต่อรัฐสภาแล้วในประเด็นนี้

 

นายมหรรณพกล่าวต่อว่า กมธ.หลายคนมีความเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขในมาตราอื่นในร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าว สอดคล้องกับมติของที่ประชุมรัฐสภา กมธ.ควรได้รับอนุญาตจากที่ประชุมรัฐสภาก่อน จึงขอที่ประชุมอนุญาตให้ กมธ.ปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้บทบบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาต่อไป จึงขอพักการประชุม 30 นาที

 

ทั้งนี้ นายชวนอนุญาตให้ กมธ.พักการประชุม 30 นาที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง