รีเซต

ปธ.เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ชวนเลิกสูบบุหรี่ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

ปธ.เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ชวนเลิกสูบบุหรี่ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19
มติชน
18 พฤษภาคม 2563 ( 12:17 )
296
ปธ.เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ชวนเลิกสูบบุหรี่ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

ปธ.เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ชวนเลิกสูบบุหรี่ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

เทคนิคการแพทย์หญิง (ทนพญ.) วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เลิกบุหรี่ในช่วงที่ผ่านมาว่า ได้มีหลากหลายกิจกรรม ทั้งการรับสมัครเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการให้เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ให้คำแนะนำเพื่อการเลิกสูบบุหรี่แก่ประชาชนในโรงพยาบาล 11 แห่ง พร้อมกับห้องปฏิบัติการ 15 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 โดยในปี 2562 มีผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ถึง 80 คน ส่วนในปี 2563 อยู่ระหว่างการติดตามผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ 13 คน ภายในระยะเวลา 6 เดือนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมและชักชวนให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง และยังมีนวัตกรรมในการตรวจสอบสารโคตินินที่ถูกขับออกมาทางปัสสาวะและน้ำลายด้วย ซึ่งจะสามารถติดตามการเลิกสูบบุหรี่ด้วย ซึ่งข้อมูลการตรวจสอบเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้ยังแผนกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เกิดการติดตามข้อมูลแบบต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลการตอบรับจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง และยังได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้วย

แต่ในขณะนี้ที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การตรวจสอบด้วยลมหายใจ สารคัดหลั่ง หรือเดินทางมายังโรงพยาบาล จะกลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ทั้งผู้สูบบุหรี่และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนนโยบายในการติดตามและให้ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น เพจเฟซบุ๊ค Smoke FreeMT ซึ่งจะมีการแจ้งข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการปรับเปลี่ยนการส่งต่อข้อมูลที่มีความทันสมัยมากขึ้นด้วยการให้คิวอาร์โค้ด เพื่อทำการสแกน แล้วตอบคำถามเชิงทดสอบความรู้เรื่องพิษภัยอันตรายของบุหรี่ และให้ความรู้ที่ถูกต้องหลังจากตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นการส่งต่อความรู้ไปในวงกว้างมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังเคยได้จัดทำการ์ดขนาดเท่ากับนามบัตร พร้อมกับใส่ข้อความที่แสดงถึงความห่วงใยในการที่ต้องการให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ แจกจ่ายให้กับประชาชน เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ให้เลิกสูบบุรี่อีกด้วย

ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงเชื้อไวรัสโควิด-19กับการสูบบุหรี่ว่า การสูบบุหรี่นั้น จะต้องมีการปล่อยลมหายใจออกมาจากปากและจมูกผ่านควันปนเปื้อนสารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสแพร่กระจายในอากาศได้ และยังทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

“อยากเชิญชวนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ แม้ว่าในช่วงแรกจะเลิกได้ยาก ต้องใช้ความอดทนทางจิตใจอย่างมาก และสมองยังคงเคยชินกับการสูบบุหรี่อยู่ตอดเวลา แต่หากได้กำลังใจที่ดีก็จะทำให้เลิกบุหรี่ได้ด้วยเช่นกัน จึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่พร้อมกับผ่านพ้นภาวะวิกฤตของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน” ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง