รีเซต

แม่ฮ่องสอน เร่งเก็บเชื้อตรวจ หลังพบชาวระยอง ติดโควิด มาเที่ยว ปาย

แม่ฮ่องสอน เร่งเก็บเชื้อตรวจ หลังพบชาวระยอง ติดโควิด มาเที่ยว ปาย
ข่าวสด
5 มกราคม 2564 ( 20:47 )
82
แม่ฮ่องสอน เร่งเก็บเชื้อตรวจ หลังพบชาวระยอง ติดโควิด มาเที่ยว ปาย

สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนยัน ปาย ยังไม่พบการติดเชื้อโควิด เร่งสอบสวนโรค หลังพบ ชาวระยอง ติดโควิด เดินทางมาเที่ยว ปาย

 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่ปรากฏไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 มีประวัติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้าพักที่โรงแรม 2 แห่ง ในอำเภอปาย ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2563 รวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวในอำเภอปาย

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านสาธารณสุข และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ดังนี้

 

1. สอบสวนหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากโรงแรมทั้ง 2 แห่ง จำนวน 32 คน ซึ่งทั้งหมดอาการปกติ ได้ทำการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คาดว่าผลการตรวจน่าจะแล้วเสร็จและสามารถรายงานผลได้ก่อน 21.00 น. วันนี้

2. อำเภอปาย ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชน จัดทำความสะอาดจุดเสี่ยงสำคัญ ณ บ้านสันติชลและบริเวณถนนคนเดินอำเภอปาย รวมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวป้องกันโรคกับประชาชน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำชับให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่าตื่นตระหนก และตระหนักในการปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ วัดไข้ ลงชื่อใช้ไทยชนะ ส่วนผู้ประกอบการให้หมั่นทำความสะอาดผิวสัมผัสเพื่อลดโอกาสติดเชื้อของผู้รับบริการ
4. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" ขอให้ "เฝ้าระวังตนเอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น" หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรเข้าในพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
5. ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเส้นทางสายหลักทั้งทางบกและทางอากาศ ขอให้ลงทะเบียนแสดงตนผ่าน QR code “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและติดตามในกรณีที่พบว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

 

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์ และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ อย่าเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอมที่จะสร้างความตื่นตระหนก ขอให้ความมั่นใจว่าระบบเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขทำงานอย่างเต็มที่ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการหรือการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้สอบถามจากสายด่วนโควิด-19 แม่ฮ่องสอน โทร 062-2953064 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


ข่าวที่เกี่ยวข้อง