สงขลาขยายเวลาเคอร์ฟิว 14 วัน ขณะที่วัคซีนได้รับจัดสรรไม่ตามเป้า

สงขลาขยายเวลาเคอร์ฟิว 14 วัน ขณะที่วัคซีนได้รับจัดสรรไม่ตามเป้า
มติชน
31 กรกฎาคม 2564 ( 12:58 )
9
สงขลาขยายเวลาเคอร์ฟิว 14 วัน ขณะที่วัคซีนได้รับจัดสรรไม่ตามเป้า

 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เปิดเผยว่า พื้นที่ จ.สงขลา ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเร่งด่วน มีการขยายการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินฉบับที่ 28 เช่นเคอร์ฟิว งดการจัดเลี้ยง ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง การเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ร้นอาหารและเครื่องดื่มออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-16 ส.ค.64

 

 

นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา เปิดเผยว่า การจัดสรรวัคซีนฉีดให้ประชาชน จ.สงขลา ตามที่ได้นัดหมาย จากเดิม 250,000 โดส เหลือ 150,000 โดส จากความผิดพลาดของบริษัทผลิตวัคซีน จึงต้องมีการปรับแผนการฉีดวัคซีน เร่งฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 608 ทำงานแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น

 

 

นายแพทย์ปพนเปิดเผยว่ากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มได้ไม่ตรงกำหนด อบจ.ได้รับการจัดสรรจากเดิม 50,000 โดส เหลือ 36,600 โดส จัดสรรฉีดให้ประชาชน 18,830 คน ทน.หาดใหญ่ 8,000 คน และ ทม.คลองแหได้ 400 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง