ดอกสาลี่บานรับวสันต์ ที่หมู่บ้านโบราณเมืองจงเว่ย

ดอกสาลี่บานรับวสันต์ ที่หมู่บ้านโบราณเมืองจงเว่ย
Xinhua Thai
7 เมษายน 2564 ( 21:15 )
38
ดอกสาลี่บานรับวสันต์ ที่หมู่บ้านโบราณเมืองจงเว่ย

 

 

ชมทิวทัศน์งดงามในหมู่บ้านหนานฉางทาน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจงเว่ยของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนที่มีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลกานซู่

 

 

หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักในนาม “หมู่บ้านแห่งแรกของหนิงเซี่ยที่แม่น้ำเหลืองไหลผ่าน” และมีประวัติศาสตร์การปลูกต้นสาลี่มาอย่างยาวนาน โดยทุกฤดูใบไม้ผลิบรรดาต้นสาลี่จะออกดอกสีขาวบริสุทธิ์ราวหิมะเต็มต้น เกิดเป็นทิวทัศน์สวยงาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง