รีเซต

ครม.ไฟเขียว ปลดล็อกตำรับยาแผนไทยบางรายการ ให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติได้

ครม.ไฟเขียว ปลดล็อกตำรับยาแผนไทยบางรายการ ให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติได้
มติชน
2 มีนาคม 2564 ( 15:20 )
47
ครม.ไฟเขียว ปลดล็อกตำรับยาแผนไทยบางรายการ ให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติได้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวง การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ.2558 โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป ไม่ให้ผูกโยงกับตำรับยาแผนไทย ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้าน ในส่วนของยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือเป็นตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

 

เพื่อให้ตำรับยาแผนไทยบางรายการที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์ สามารถได้รับการประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ได้

 

ทั้งนี้ ตามร่างกฎกระทรวงฯ กำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทย ดังนี้ คือ 1.เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้ประโยชน์ในการบำบัดโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย 2.เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐรวบรวม พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น และมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การใช้ หรือการศึกษา การวิจัยด้านความปลอดภัยและประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างแพร่หลาย 3.เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่พ้นอายุการคุ้มครองสิทธิ หรือที่ไม่มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง