รีเซต

กกต.ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.20ธ.ค. แนะปฏิบัติตามมากตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

กกต.ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.20ธ.ค. แนะปฏิบัติตามมากตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด
มติชน
17 ธันวาคม 2563 ( 10:04 )
42
กกต.ชวนปชช.ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.20ธ.ค. แนะปฏิบัติตามมากตรการป้องกันโควิดเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ภายใต้แนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเข้าคูหาเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

 

สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งนั้น จะเริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. ใบที่สองบัตรเลือก ส.อบจ. และให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนเช่นกัน หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X)

 

ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และหีบบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. ด้วยตนเอง

 

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง