ราชกิจจาฯ ประกาศ ป.ป.ช.ให้จนท.รัฐ 'องค์การมหาชน' ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่ม

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป.ป.ช.ให้จนท.รัฐ 'องค์การมหาชน' ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่ม
ข่าวสด
14 กันยายน 2564 ( 07:34 )
12
ราชกิจจาฯ ประกาศ ป.ป.ช.ให้จนท.รัฐ 'องค์การมหาชน' ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่ม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช. ให้เจ้าพนักงานของรัฐ 'องค์การมหาชน' ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

 

 

วันที่ 14 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

 

 

โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561 โดยกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกำหนดตำแหน่งดังกล่าวสอดคล้องตามกฎหมาย

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช. ให้เจ้าพนักงานของรัฐ 'องค์การมหาชน' ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง