รีเซต

ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม "หยุดขยะ...โลกขยับ" ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง

ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม "หยุดขยะ...โลกขยับ" ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง
TNN ช่อง16
5 สิงหาคม 2565 ( 14:47 )
41
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังพนักงาน ร่วมกิจกรรม "หยุดขยะ...โลกขยับ" ที่ปากน้ำประแส จ.ระยอง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด นำพนักงานและครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรม “หยุดขยะ...โลกขยับ” ที่ตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง มุ่งมั่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และประธานชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ซีพีเอฟ นำพนักงานชมรมบำเพ็ญประโยชน์และครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรม “หยุดขยะ...โลกขยับ" สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยลงพื้นที่ ตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง เยี่ยมชมผืนป่าชายเลนที่ซีพีเอฟ ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ "โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน"
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานร่วมกันเก็บขยะทะเลและคัดแยกขยะได้รวม 333 กิโลกรัม สร้างบ้านปู - บ้านปลา และการเพาะพันธุ์-ขยายพันธุ์ป่าโกงกาง เรียนรู้และรักษาสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งเป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งได้ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งซีพีเอฟให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตและอาชีพของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทำขนมโบราณสูตรดั้งเดิมอย่างบอบแบบ ทำชาสมุนไพรใบขลู่ และการทำแจงลอน ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง นั่งเรือลัดเลาะไปตามชายฝั่ง เพื่อชมธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน บริเวณปากน้ำประแส รวมทั้งร่วมกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน เช่น ตักบาตรที่ตลาดเช้าชุมชนปากน้ำประแส และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน“หยุดขยะ...โลกขยับ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ซีพีเอฟปลูกฝังพนักงาน ให้ลงมือทำในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากตนเองและขยายผลสู่คนรอบข้าง เพื่อร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง