CRC จัด1.21หมื่นล.ฮุบ COL โบรกมองเพิ่มอัพไซด์1-2บ.

CRC จัด1.21หมื่นล.ฮุบ COL โบรกมองเพิ่มอัพไซด์1-2บ.
ทันหุ้น
16 กันยายน 2563 ( 08:00 )
100
CRC จัด1.21หมื่นล.ฮุบ COL โบรกมองเพิ่มอัพไซด์1-2บ.

ทันหุ้น –สู้โควิด –CRC จัด 1.21 หมื่นล้านบาท ประกาศเทกโอเวอร์ COL เจ้าของ”ออฟฟิศเมท” และ”บีทูเอส” เตรียมทำเทนเดอร์ทั้งหมด 640 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 19 บาท พร้อมเพิกถอนหุ้น COL ออกจากตลาดหุ้น มองดีลดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจค้าปลีกมีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ด้านโบรกเกอร์มองเป็น Upside ต่อราคาหุ้น 1-2 บาท


นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ CRC เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท พีบีเอชดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) หรือ COL ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ สื่อบันเทิง และสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ค้าปลีก เช่น ออฟฟิศเมท และ บีทูเอส


โดยหากผู้ถือหุ้นของ COL ทุกรายตอบรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องรับซื้อหุ้นสามัญของ COL จำนวน 640 ล้านหุ้น ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,160 ล้านบาท และจะเพิกถอนหุ้น COL ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


นอกจากนี้คณะกรรมการ CRC ยังได้อนุมัติการเข้าทำบันทึกความเข้าใจกับบริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด (Hold COL) และนายวรวุฒิ อุ่นใจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ COL โดยบุคคลดังกล่าวตกลงที่จะตอบรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยการขายหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่ง ณ วันที่ทำบันทึกความเข้าใจ Hold COL ถือหุ้นในสัดส่วน 35.27% ส่วนนายวรวุฒิ ถือหุ้น 9.00%


ทั้งนี้ Hold COL มีคนในครอบครัวจิราธิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายทศ ถือหุ้น 18.40%, นายสุทธิลักษณ์ ถือหุ้น 14.58% และนายพิชัย ถือหุ้น 14.10%


*คาดเทนเดอร์แล้วเสร็จ Q1/64


สำหรับการทำคำเสนอซื้อจะเกิดขึ้น ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้น กล่าวคือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ COL มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ COL จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ COL


โดยคาดว่ากระบวนการสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และการเพิกถอนหุ้น COL จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาส 1/2564

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อาจมาจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือเงินกู้ยืมจากบริษัทในกลุ่มบริษัท และ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการทำคำเสนอซื้อ


*เกิดประโยชน์หลายด้าน


CRC ระบุว่า ผลประโยชน์ที่ได้จากการทำดีลดังกล่าว ทำให้การประกอบธุรกิจค้าปลีกของบริษัทมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท, แบรนด์ค้าปลีก ออฟฟิศเมท มีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์ และช่องทางออนไลน์ สำหรับลูกค้าองค์กร ทำให้สามารถต่อยอดการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกของบริษัท เช่น ไทวัสดุ และเพาเวอร์บายเป็นต้น โดยผ่านช่องทางจัดจำหน่ายดังกล่าวได้


นอกจากนี้เป็นการเพิ่มโอกาสเติบโตในธุรกิจจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และคอนเทนต์ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม E-Marketplace ภายใต้แบรนด์ “เมพ” ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงและอยู่ในกระแสนิยมของลูกค้า และเป็นการต่อยอดแพลตฟอร์ม Omni-channel ของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นจากการรวมธุรกิจค้าปลีกของ COL และยังเป็นการเพิ่มรายได้ และกำไรให้แก่ CRC จากการที่ COL มีอัตรากำไรและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง


*เพิ่ม Upside อย่างน้อย 1-2 บาท


บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ระบุว่า CRC เข้าซื้อหุ้น COL ถือเป็น Upside ต่อประมาณการกำไรปี 2564 ราว 300-350 ล้านบาท โดยยังไม่รวมถึง Synergy ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมจึงประเมินการซื้อกิจการ COL น่าจะสร้าง Upside ต่อมูลค่าพื้นฐาน CRC ปี 2564 ให้เพิ่มอย่างน้อย 1-2 บาท จากมูลค่าพื้นฐานปี 2563 และ 2564 ที่ 33.50 และ 38 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ


ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด มองเป็นบวกต่อดีลดังกล่าว คาดว่าจะเกิด Synergy ระหว่างธุรกิจ Offline ของ CRC กับ Online ของ COL และประเมินว่าหากการทำคำเสนอซื้อสำเร็จ จะช่วยเพิ่มรายได้ของ CRC ที่ 5% และเพิ่มกำไรสุทธิที่ 10% จึงมีโอกาสปรับประมาณการขึ้นจากปัจจุบันที่แนะนำถือหุ้น CRC โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 30.50 บาทต่อหุ้น

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง