รีเซต

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอน สั่งคัดกรองเข้มงวด

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอน สั่งคัดกรองเข้มงวด
มติชน
30 ธันวาคม 2564 ( 14:12 )
73
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอน สั่งคัดกรองเข้มงวด

ข่าววันนี้ 30 ธันวาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) สายพันธ์ุโอมิครอนมีการแพร่ระบาดในทวีปแอฟริกาตอนใต้ และปัจจุบันได้แพร่ระบาดไปยังหลายประเทศ โดยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรายใหม่อย่างต่อเนื่อง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ประสานขอความร่วมมือขั้นสูงสุดในการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับมาตรการก่อนเข้าอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยมีแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯ แสดงหลักฐานก่อนเข้าอาคาร ดังนี้ 1. ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม  2. แสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ดังนี้ วันที่ 4 – 7 มกราคม 2565 แสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ผลเป็นลบ ไม่เกิน 3 วัน ส่วน 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ผลเป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน 3. จัดทำแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประตูด้านหน้าทางเข้าอาคาร สำหรับผู้มาติดต่อที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค ไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร หากมีความจำเป็นให้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK)วันที่มาติดต่อ ก่อนเข้าอาคาร

 

ส่วนแนวทางการปฏิบัติขณะอยู่ในอาคาร ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่สวมไว้ใต้คาง2. เข้าอาคารโดยผ่านจุดคัดกรอง 3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 4. เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 5. กำหนดให้ใช้ลิฟท์ครั้งละไม่เกิน 5 คน 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น


8. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ และไม่รับประทานอาหารร่วมกัน 9. ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ด้วยต้นเอง ณ จุดที่กำหนด10. รับพัสดุ/สินค้าและอาหาร ระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ณ จุดที่กำหนด 11. ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องด้วยการ ถอด พับ มัด และทิ้งในถังขยะที่ ฝาปิด 12. หากมีอาการไอ เจ็บคอ หรือมีไข้สูงกว่า 37.5 ควรกักตัวอยู่บ้านหรือพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ สำนักงานกกต. จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะมาติดต่อราชการกับสำนักงานฯ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง