รีเซต

โควิดไทย ดับนิวไฮ 115 ราย ‘หมอโอภาส’ เผยยังรองรับได้ ยุคเดลต้า ป่วยหนักเยอะกว่านี้

โควิดไทย ดับนิวไฮ 115 ราย ‘หมอโอภาส’ เผยยังรองรับได้ ยุคเดลต้า ป่วยหนักเยอะกว่านี้
มติชน
14 เมษายน 2565 ( 13:27 )
47
โควิดไทย ดับนิวไฮ 115 ราย ‘หมอโอภาส’ เผยยังรองรับได้ ยุคเดลต้า ป่วยหนักเยอะกว่านี้

ข่าววันนี้ 14 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกสะสมแล้วจำนวน 502,084,278 ราย รักษาหายแล้วรวมจำนวน 452,035,856 ราย และเสียชีวิตรวม 6,214,019 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ เกาหลีใต้ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และเวียดนาม ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก

 

 

 

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 24,134 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศจำนวน 125 ราย โดยแบ่งเป็นเข้าประเทศผ่านระบบเทสต์ แอนด์ โก 99 ราย แซนด์บ็อก 11 ราย และระบบกักตัว 3 ราย ลักลอบจากประเทศกัมพูชา 12 ราย และจากเรือนจำ 134 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 แล้วจำนวน 1,749,568 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 115 ราย รวมเสียชีวิตสะสมจำนวน 4,812 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.28 ทั้งนี้ มีผู้ติดเชื้อที่หายป่วยวันนี้จำนวน 26,997 ราย รวมหายป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 แล้วจำนวน 1,548,295 ราย และกำลังเข้ารับการรักษาอยู่ 229,704 ราย อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนักจำนวน 1,993 ราย และที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอีกจำนวน 846 ราย

 

 

ทั้งนี้ ตามสถานการณ์ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ตามกราฟจะพบว่า ผู้ป่วยปอดอักเสบ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. มีจำนวน 1,828 ราย แต่ในวันที่ 14 เม.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 1,993 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. มีจำนวน 712 ราย แต่ในวันที่ 14 เม.ย. เพิ่มขึ้นเป็น 846 ราย ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิต ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. มีจำนวน 92 ราย แต่ในวันที่ 14 เม.ย. มีจำนวน 115 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ย (14 วัน) ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. มีจำนวน 25,254 ราย แต่ในวันที่ 14 เม.ย.นั้น ยังคงเป็นเส้นตรงแต่ขยับลงเล็กน้อยเป็นจำนวน 24,618 ราย

 

 

ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้น 10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบครองเตียงเยอะที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 205 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 36.50 สมุทรปราการ 101 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 40.20 นครราชสีมา 78 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 29.40 ชลบุรี 73 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 33.20 บุรีรัมย์ 71 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 28 สุพรรณบุรี 64 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 32.40 นครศรีธรรมราช 59 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 16 นนทบุรี 53 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 39.30 กาญจนบุรี 52 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 36.20 และขอนแก่น 48 ราย มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 24.90 โดยอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยระดับ 2-3 (เหลือง-แดง) ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 27.7

 

สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 115 รายในวันนี้ พบว่า เป็นประชากรกลุ่ม 608 หรือประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงร้อยละ 98 โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 78 และประชากรผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคเรื้อรังอีกจำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และผู้ที่ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2

 

 

ในส่วนของสถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศแบ่งตามจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อ 3,221 ราย ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อ 1,034 ราย ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อ 909 ราย นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อ 746 ราย นครศรีธรรมราช พบผู้ติดเชื้อ 731 ราย สมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อ 674 ราย สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อ 535 ราย ร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อ 523 ราย ฉะเชิงเทรา พบผู้ติดเชื้อ 520 ราย และราชบุรี พบผู้ติดเชื้อ 514 ราย

 

สำหรับผลการให้บริการวัคซีน ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 เม.ย. เวลา 18.00 น. ประเทศไทยฉีดวัคซีนให้ประชาชนเพิ่มขึ้น 155,930 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 27,573 ราย สะสมรวม 55,992,734 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด เข็มที่ 2 จำนวน 28,989 ราย สะสมรวม 50,664,116 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และเข็มที่ 3 จำนวน 99,368 ราย สะสมรวม 24,947,588 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 131,604,438 โดส (สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64) สำหรับความครอบคลุมในการรับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 12,704,543 ราย เข็มที่ 1 ครอบคลุมแล้วร้อยละ 84 เข็มที่ 2 ครอบคลุมแล้วร้อยละ 79.6 และเข็มที่ 3 ครอบคลุมแล้วร้อยละ 39 ส่วนเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี 5,150,082 ราย เข็มที่ 1 ครอบคลุมแล้วร้อยละ 49.3 เข็มที่ 2 ครอบคลุมแล้วร้อยละ 3.9

 

 

 

ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อสังเกตว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นระยะปอดอักเสบ และใส่ท่อช่วยหายใจ มีจำนวนมากขึ้นเกือบเท่ากับช่วงพีคในการระบาดเดลต้า ว่า

 

สำหรับช่วงเดลต้า หากจำได้ตอนนี้มีผู้ป่วยโควิดปอดอักเสบ 5,000 กว่าราย ขณะนี้โอมิครอนอยู่ราว 2,000 กว่าราย ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ตอนเดลต้าสูงสุด 1,300 ราย แต่ขณะนี้พบเฉลี่ยที่ 800 ราย ขึ้นๆ ลงๆ ถือว่า ยังรองรับได้

 

“การระบาดที่ผ่านๆ มา โรงพยาบาล(รพ.) มีประสบการณ์ที่สามารถเพิ่มเตียงในการดูแลผู้ป่วยได้ ซึ่งตอนนี้เราเน้นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง และแดง ดังนั้น การดูแลกลุ่มสีเขียวเดิมค่อนข้างเยอะ แต่ตอนนี้ก็ลดลงมาก จึงเชื่อว่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้ และเราก็มียารักษาใหม่ๆ มากขึ้น” นพ.โอภาสกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง