รีเซต

รัฐบาล ชวน ปชช.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.

รัฐบาล ชวน ปชช.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.
มติชน
26 พฤษภาคม 2565 ( 14:56 )
21
รัฐบาล ชวน ปชช.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.

ข่าววันนี้ 26 พฤษภาคม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยวันที่3 มิถุนายน เวลา07.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา จัดพิธีทางศาสนา จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 145 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธี ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม และในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

 

นายธีรภัทร กล่าวว่า จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ เวลา 18.00 น. และเวลา 19.19 น. ตามลำดับ ที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ ที่เหมาะสม และในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม และในวันที่4 มิถุนายน เวลา 09.00 น.จัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม จากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย และขอพระราชทานให้มีผู้แทนพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม

 

นอกจากนั้นมีการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนมิถุนายน 2565 ตามความเหมาะสม รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี และร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นไป

 

อย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว โดยทุกกิจกรรมให้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ โดยดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง