รีเซต

ต้องทำอย่างไร? หากติดเชื้อโควิดมีอาการเล็กน้อย-สัมผัสเสี่ยงสูง

ต้องทำอย่างไร? หากติดเชื้อโควิดมีอาการเล็กน้อย-สัมผัสเสี่ยงสูง
TNN ช่อง16
7 กรกฎาคม 2565 ( 12:16 )
50
ต้องทำอย่างไร? หากติดเชื้อโควิดมีอาการเล็กน้อย-สัมผัสเสี่ยงสูง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดข้อมูลคำแนะนำ สำหรับการดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19 (ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565)

1️.กรณีผู้ป่วย COVID -19 (ATK หรือ RT PCR) ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 608 สุขภาพทั่วไปเดิมแข็งแรง ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว และไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย ขอความร่วมมือให้ดูแลรักษาตามอาการเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน ถ้าอาการไม่ดีหรือไม่แน่ใจ ให้โทรปรึกษา รพ./รพ.สต./หน่วยบริการตามสิทธิของตนเอง แล้วจึงมารับบริการที่โรงพยาบาล

2️.กรณีเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อโควิด19 และยังไม่ได้ตรวจ ATK ขอความร่วมมือในการตรวจ ATK ก่อนมาโรงพยาบาล เพื่อเป็นการคัดกรองตนเองเบื้องต้น และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยอื่นข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี / กระทรวงสาธารณสุข / TNN ONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง