รีเซต

จับตา! รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนไทยครั้งแรก ดอดพบบิ๊กตู่ วันอาทิตย์นี้

จับตา! รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนไทยครั้งแรก ดอดพบบิ๊กตู่ วันอาทิตย์นี้
มติชน
6 กรกฎาคม 2565 ( 17:59 )
56
จับตา! รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เยือนไทยครั้งแรก ดอดพบบิ๊กตู่ วันอาทิตย์นี้

จับตา รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ ดอดพบ‘บิ๊กตู่’ วันอาทิตย์นี้ เผย ครม.ผ่านความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา มอบ’ดอน’ลงนาม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในวันอาทิตย์ ที่ 10 ก.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดให้การต้อนรับนายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ที่ห้องสีงาช้าง โดยวานนี้ (5 ก.ค.) เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของสหรัฐฯ ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่รอบทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะที่ตึกไทยคู่ฟ้า

ทั้งนี้ นายแอนโทนี บลิงเกน มีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.65 โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือทวิภาคี และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และคณะ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีกำหนดจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนไทย – สหรัฐฯ ในด้านสาธารณสุขและด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งนี้ การเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้ารับตำแหน่ง และเป็นโอกาสเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมทั้งกระชับความร่วมมือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (Thailand – United States Communique on Strategic Aliance and
Partnership) โดยหากมีการแก้ไขร่างแถลงการณ์ฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก

รวมทั้งอนุมัติให้นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่งประเทศร่วมลงนามในร่างแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (Thailand – United States Communique on Strategic Alliance and Partnership) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอสาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเน้นย้ำความเป็นพันธมิตรเก่าแก่และความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิตระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และยืนยันความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นเป้าหมายร่วมในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการและค่านิยมร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาค โดยประเด็นสำคัญในร่างแถลงการณ์ ซึ่งครอบคลุมการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักการร่วมกัน ส่งเสริมหลักการและค่านิยมร่วมกัน การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงบนพื้นฐานค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน การบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงทางไซเบอร์และความร่วมมือด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การเพิ่มความสามารถการทำงานด้านการทูตทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ฯ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของทั้งสองฝ้ายในการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และแนวทางนโยบายในด้านต่าง (โดยไม่มีการระบุถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้ระเบียบ/ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง