ยังเจอติดเชื้อเพิ่ม! เชียงใหม่สั่งปิดต่อ ห้ามเข้า-ออก สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน

ยังเจอติดเชื้อเพิ่ม! เชียงใหม่สั่งปิดต่อ ห้ามเข้า-ออก สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน
ข่าวสด
2 สิงหาคม 2564 ( 21:34 )
14
ยังเจอติดเชื้อเพิ่ม! เชียงใหม่สั่งปิดต่อ ห้ามเข้า-ออก สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน

ข่าวันนี้ 2 ส.ค.2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 87/2564 ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 62 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 3 ส.ค.2564 นั้น

 

จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ดังกล่าว ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งที่ 100/2564 โดยให้ปิดสถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน ต่อเนื่องอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.2564 ถึงวันที่ 17 ส.ค.2564 และขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้า-ออก สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 

 

พร้อมให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกสถานที่ และดำเนินการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ และให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตร 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558