รีเซต

ดับข่าวลือ! ยัน 'เราชนะ' จ่าย 7,000 บาท จ่ายทุกจังหวัด 35 ล้านคน คาดเริ่ม ปลายม.ค.

ดับข่าวลือ! ยัน 'เราชนะ' จ่าย 7,000 บาท จ่ายทุกจังหวัด 35 ล้านคน คาดเริ่ม ปลายม.ค.
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 08:59 )
104
ดับข่าวลือ! ยัน 'เราชนะ' จ่าย 7,000 บาท จ่ายทุกจังหวัด 35 ล้านคน คาดเริ่ม ปลายม.ค.

ดับข่าวลือ “เราชนะ” จ่าย7 พันบาทเฉพาะคนใน 28 จังหวัดโควิดสีแดง ยันจ่ายทุกจังหวัดครอบคลุม 35 ล้านคน ด้าน‘พิพัฒน์’ชง “โคเพย์” ช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยว

 

การระบาดโควิด-19 รอบใหม่ส่งผลกระทบประชาชนทั่วประเทศ กระทรวงต่างๆ พยายามเข็นมาตรการออกมาเยียวยาทุกกลุ่มอาชีพ ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทางกระทรวงได้ประชุมหารือกับสมาคมต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม ได้ข้อสรุปว่าจะมีการผ่อนผันดอกเบี้ยเงินต้น การเข้าถึงซอฟท์โลน และการช่วยเหลือแรงงานในภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในภาคส่วนโรงแรม หลังจากนี้จะไปหารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานประมาณ 4 แสนคน อาจจะทำในลักษณะการแบ่งจ่ายคนละครึ่ง หรือโคเพย์ รัฐบาลจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกอบการจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องไม่ปลดพนักงานออก โดยจะเยียวยาเป็นเวลา 2 เดือนคือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

 

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสข่าวว่าโครงการเราชนะ ที่จ่ายเงิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน จะเยียวยาให้เฉพาะในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด นั้น ไม่เป็นความจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำรายละเอียดของโครงการ เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะ เร็วที่สุดปลายเดือนมกราคมนี้

 

ทั้งนี้ สำหรับความชัดเจนของรายละเอียด เงื่อนไข หลักการต่างๆ อาทิ เกณฑ์ของผู้ได้รับเงิน รูปแบบและวิธีการแจกเงิน การลงทะเบียน วันที่เปิดให้ลงทะเบียน วันที่โอนเงินให้ประชาชน และระยะสิ้นสุดโครงการ ที่ชัดเจนนั้น กระทรวงการคลัง ต้องนำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 19 มกราคมนี้ ก่อนจึงจะประกาศรายละเอียดต่างๆ

 

ในส่วนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ เบื้องต้นกำหนดไว้ประมาณ 30-35 ล้านคน ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ คือ กลุ่มผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ พนังงานภาครัฐวิสาหกิจ และผู้มีรายได้สูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดตรวจสอบข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง