รีเซต

คุณหญิงสุดารัตน์ พบปะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ กำชับให้เร่งหาสมาชิก ทำความเข้าใจนโยบาย

คุณหญิงสุดารัตน์ พบปะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ กำชับให้เร่งหาสมาชิก ทำความเข้าใจนโยบาย
มติชน
20 มกราคม 2565 ( 18:26 )
23
คุณหญิงสุดารัตน์ พบปะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ กำชับให้เร่งหาสมาชิก ทำความเข้าใจนโยบาย

ข่าววันนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อพูดคุย ทีมไทยสร้างไทยภาคใต้ และว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นย้ำให้ทุกคน เร่งหาสมาชิก และทำพื้นที่อย่างจริงจัง ติดป้ายต่างๆเพื่อสื่อสารนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าใจนโยบายหลัก ของพรรคอย่างถ่องแท้

 

 

โดยเฉพาะหลักการ ที่มุ่งเน้นการปลดปล่อย (Liberate) ประชาชนจากรัฐราชการรวมศูนย์ กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการทำมาหากินของประชาชน  การสร้างพลัง (Empower) ให้ประชาชนมีช่องทางและเครื่องมือสร้างรายได้ในโลกยุคใหม่ให้มากที่สุด

 

ด้านว่าที่ผู้สมัครส.ส. ได้สะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการกระจายอำนาจ การดูแลเกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้ ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจังจากภาครัฐ ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การประกัน หรือจำนำ แต่จะเป็น การดูแลต้นทุนการผลิต การสนับสนุนเงินทุน เพื่อการแปรรูป สร้างมูลค่าให้สินค้า ผ่านนโยบายกองทุนวิสาหกิจชุมชน

 

นอกจากนี้ยังได้บอกกล่าว เพื่อเน้นย้ำถึงนโยบายบำนาญประชาชน ที่พรรคไทยสร้างไทย ตั้งใจดูแลผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาท ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มุ่งดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง ลดสามโรคสำคัญ ทั้งไขมัน ความดัน เบาหวาน ให้มีพลัง มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย และจะเป็นการลดภาระ ลดความกังวลของลูกหลาน ทำให้มีเงินตั้งตัวได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุในครอบครัว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง