รีเซต

กรมวิทยาศาสตร์ฯ ยันชุดตรวจ "โควิด-19" ได้มาตรฐาน มีน้ำยาตรวจเพียงพอ

กรมวิทยาศาสตร์ฯ ยันชุดตรวจ "โควิด-19" ได้มาตรฐาน มีน้ำยาตรวจเพียงพอ
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 15:52 )
215
กรมวิทยาศาสตร์ฯ ยันชุดตรวจ "โควิด-19" ได้มาตรฐาน มีน้ำยาตรวจเพียงพอ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันการตรวจ “โควิด-19” ได้มาตรฐานและมีน้ำยาตรวจเพียงพอ

โควิด-19 เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้มอบให้กรมวิทยาศาสตร์ฯ ดูแลพัฒนาห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการป้องกันควบคุมโรค เนื่องจากห้องแล็บของกรมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และให้การรับรองในการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่ต่างๆ

นพ.โอภาส กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19 กรมวิทยาศาสตร์ฯ ยังสามารถถอดรหัสสารพันธุกรรมของเชื้อได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก คู่กับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจ Real-Time (RT-PCR) เป็นวิธีการตรวจที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นวิธีมาตรฐานร่วมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งวิธีการตรวจแบบ Real-Time (RT-PCR) เป็นการตรวจสารพันธุกรรม สามารถตรวจหาเชื้อได้ในระยะแรกของโรค ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างจากการป้ายเยื่อบุในคอหรือเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูกส่งมาตรวจที่ห้องแล็บ

นอกจากนี้ นพ.โอภาส กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการพัฒนาและให้การรับรองห้องแล็บในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีห้องแล็บที่ได้รับการรับรองแล้วกว่า 80 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตั้งเป้าหมายจะให้มีห้องแล็บ 1 แห่ง 1 จังหวัด ซึ่งคาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้ จะพัฒนาและให้การรับรองอย่างน้อย 110 แห่งทั่วประเทศ และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งในกรุงเทพมหานคร จะสามารถตรวจได้ 10,000 ตัวอย่างต่อวัน และส่วนภูมิภาค 10,000 ตัวอย่างต่อวัน

“ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการตรวจตัวอย่างแล้วกว่า 70,000 ตัวอย่าง โดยพบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,423 ราย ตามที่ สธ.รายงาน” นพ.โอภาส กล่าว


นพ.โอภาส กล่าวว่า นอกจากกรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้พัฒนาวิธีการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 แบบ Real-Time RT-PCR แล้ว ยังได้พัฒนาน้ำยาสำหรับใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรม ซึ่งสามารถผลิตได้เอง ในประเทศไทยไม่ได้สั่งซื้อเป็นชุดสำเร็จจากต่างประเทศ ต่อมา บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยา ชีววัตถุ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถคิดค้นพัฒนาผลิตยาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยพึ่งวัตถุดิบจากภายนอกน้อยมากช่วยลดการนำเข้า ได้เห็นถึงศักยภาพของกรมวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมกันนำองค์ความรู้มาผลิตเป็นชุดทดสอบ RT-PCR KIT หรือ DMSc-COVID-19 โดยที่บริษัทได้ผลิตให้ในเบื้องต้นและมอบให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 2 หมื่นชุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะผลิตให้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้ สามารถผลิตได้ครบ 1 แสนชุด

“แต่หากยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 อีก บริษัทจะทำการผลิตให้ได้ถึง 1 ล้านชุด ภายใน 6 เดือน ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าประเทศไทยมีน้ำยาในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างเพียงพอ” นพ.โอภาส กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง