รีเซต

สภาเทศบาลปากเกร็ด อนุมัติ 236 ล้าน ซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19

สภาเทศบาลปากเกร็ด อนุมัติ 236 ล้าน ซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 21:52 )
133
สภาเทศบาลปากเกร็ด อนุมัติ 236 ล้าน ซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 15 มกราคม นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 13.00-17.00 น.ได้มีการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นการเร่งด่วน ตามที่ตนได้เสนอญัตติด่วน เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสน เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคไควิด-19 เข้าประชุมสภาฯเพื่ออนุมัติขอใช้เงินสะสมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ในการเตรียมพร้อมซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ทั่วถึงตามสำเนาทะเบียนราษฎร์จำนวน 187,295 คน จะต้องฉีดคนละ 2โดส โดสละ 632 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 236,740,880 บาท ซึ่งสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่ตนได้เสนอเข้าไป

 

นายวิชัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ต้องรีบนำเรื่องเข้าสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมไว้ก่อนที่จะหมดวาระตามที่ กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพราะหากหมดวาระไป ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งจะรักษาการแทนอาจไม่กล้าดำเนินการ

 

ทั้งนี้การใช้เงินสะสมต้องเสนอให้สภาอนุมัติเห็นชอบ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง