TrueID

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งขั้นตอนเปลี่ยนสิทธิผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม เช็กเลยที่นี่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งขั้นตอนเปลี่ยนสิทธิผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม เช็กเลยที่นี่
TNN ช่อง16
31 สิงหาคม 2564 ( 07:26 )
28
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งขั้นตอนเปลี่ยนสิทธิผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม เช็กเลยที่นี่

วันนี้ ( 31 ส.ค. 64 )โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  แจ้งการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ทำได้เฉพาะผู้จองที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดสเท่านั้น(ผู้ที่ฉีดไปแล้ว 1 โดส จะเปลี่ยนเพียงโดสที่ 2 ไม่ได้) สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนได้ 

 

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

1.ผู้จองสิทธิ์เดิมทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผ่านระบบ >> https://change-sinop.cra.ac.th

 

 

2.รอการพิจารณาอนุมัติ ไม่เกิน 1 วันทำการ (ระบบตัดเวลา 21.00 น.ของทุกวัน)

 

 

3.ผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่สามารถเข้าระบบ CRA Sinop ในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 08.00 น. ด้วย Username (เลขที่บัตรประชาชน) และ password (เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้)

 

 

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

1.กรณีเลยวันนัดหมายเดิม ให้เลือกวันนัดใหม่กับโรงเพยาบาลเดิมที่ผู้จองสิทธิ์เดิมเลือกไว้

 

2.ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อรับ QR Code นำไปฉีดวัคซีนต่อไป

 

หมายเหตุ : กรุณาประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

 

สำหรับผู้ที่ดำเนินการเปลี่ยนสิทธิ์ในระบบ https://change-sinop.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ผู้ที่ได้รับอนุมัติการโอนสิทธิ์จะสามารถเข้าสู่ระบบ CRA Sinop เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนได้ในวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค. 64) ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง