ในหลวง พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ โรงพยาบาลกลาง รับมือโควิด-19

ในหลวง พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ โรงพยาบาลกลาง รับมือโควิด-19
มติชน
13 พฤษภาคม 2563 ( 15:38 )
360
2
ในหลวง พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ โรงพยาบาลกลาง รับมือโควิด-19

ในหลวง พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ โรงพยาบาลกลาง รับมือโควิด-19

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modlar Swab Unit)” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลกลาง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อันเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ โดยมี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง นางสาวอภิรดี สุนันกตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว

นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง กล่าวว่า โรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์ นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ พวกเรารู้สึกปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการการตรวจหาเชื้อ ซึ่งจุดคัดกรอง และตรวจหาเชื้อนับเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือผู้มารับบริการ ดังนั้น หากมีห้องตรวจหาเชื้อจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ และลดการแพร่กระจายเชื้อ ช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อและเกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้การรักษาพยาบาลของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรองรับผู้ที่มารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล ซึ่งมีเฉลี่ยวันละมากกว่า 100 คน

ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่ง ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ได้แก่ 1.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 3. สถาบันบำราศนราดูร 4. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 5. สถาบันโรคทรวงอก 6. รพ.ตำรวจ 7. รพ.กลาง 8. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 9. รพ.นครปฐม 10. รพ.ราชบุรี 11.รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 12. รพ.พหลพลพยุหเสนา 13. รพ.อุตรดิตถ์ 14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 15. รพ.นครพิงค์ 16. รพ.อุดรธานี 17.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 18.รพ.สุราษฎร์ธานี 19.รพ.สงขลานครินทร์ และ20. รพ.หาดใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง