จีนหนุนบริษัทอีคอมเมิร์ซ 'พัฒนาสีเขียว' ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อม

จีนหนุนบริษัทอีคอมเมิร์ซ 'พัฒนาสีเขียว' ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อม
Xinhua Thai
13 มกราคม 2564 ( 15:58 )
22
จีนหนุนบริษัทอีคอมเมิร์ซ 'พัฒนาสีเขียว' ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปักกิ่ง, 13 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (11 ม.ค.) เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ของจีนเผยแพร่หนังสือเวียน ซึ่งระบุว่าจีนจะส่งเสริมบริษัทอีคอมเมิร์ซประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงประสานการจัดการห่วงโซ่อุปทานพัสดุและบ่มเพาะนิเวศพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

หนังสือเวียนระบุว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซจะได้รับคำแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ขั้นสูงที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการก่อสร้างอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงสำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ คลังสินค้า โลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้า

 

ขณะเดียวกันบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่จะได้รับการสนับสนุนให้เสริมสร้างการสร้างศูนย์ข้อมูลสีเขียว โดยจีนจะคัดเลือกศูนย์ข้อมูลบางแห่งที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูง เทคโนโลยีขั้นสูง และการจัดการที่ดีมาเป็นศูนย์ข้อมูลสีเขียวระดับชาติ

 

นอกจากนั้นบริษัทอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคสำคัญควรทยอยเลิกใช้ถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย ถุงผ้าพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และลดการใช้เทปพลาสติกชนิดที่ไม่ย่อยสลายด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง