รีเซต

ผู้ว่าโคราช ขอความร่วมมือจากคนโคราช สวมหน้ากากอนามัย100 % เพื่อลดภาวะเสี่ยง

ผู้ว่าโคราช  ขอความร่วมมือจากคนโคราช สวมหน้ากากอนามัย100 % เพื่อลดภาวะเสี่ยง
77ข่าวเด็ด
24 มีนาคม 2563 ( 10:17 )
122
ผู้ว่าโคราช  ขอความร่วมมือจากคนโคราช สวมหน้ากากอนามัย100 % เพื่อลดภาวะเสี่ยง

ผู้ว่าโคราช ขอความร่วมมือจากคนโคราช สวมหน้ากากอนามัย100 % เพื่อลดภาวะเสี่ยง

หลังจากที่วันนี้  24 มีนาคม 2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงสถานการณ์ Covid 19 ในจังหวัดนครราชสีมา  ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย  รวมทั้งสิน  6  ราย  ทำให้มีผู้ป่วยรายใหม่สะสมมากยิ่งขึ้น

ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงได้หารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมทั้งขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน  ว่าให้ช่วยนำเสนอข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวโคราช  พร้อมทั้งการรณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ทุกคน  100 %  เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง  และหลังจากมีการแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อย  จึงได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ  โดยให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็ฯต้นไป  ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน
2. ประชาชนผู้ติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
3. ให้งดหรือเลื่อนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรืองานที่มีลักษณะที่เป็นการชุมนุมชน ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปก่อน (ยกเว้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และมีการปฏิบัติด้านสาธารณสุขครบถ้วน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง