รีเซต

BTSGIFรายได้โต ยอดผู้โดยสารฟื้น ดีต่อใจนักลงทุน

BTSGIFรายได้โต ยอดผู้โดยสารฟื้น ดีต่อใจนักลงทุน
ทันหุ้น
18 สิงหาคม 2565 ( 15:50 )
101
BTSGIFรายได้โต ยอดผู้โดยสารฟื้น ดีต่อใจนักลงทุน

#BTSGIF #ทันหุ้น BTSGIF งบไตรมาสแรก (ปี 2565/2566) มีรายได้ 562.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูง 281.7% เตรียมจ่ายคืนเงินทุน 0.097 บาท วันที่ 12 ก.ย. นี้ แม้ผลการดำเนินงานยังขาดทุน แต่ด้วยจำนวนผู้โดยสาร BTSที่เพิ่มขึ้นหลังจากโควิดคลี่คลาย หนุนให้กลับมาจ่ายปันผลได้ในอนาคต

 

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565 จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย ในรูปการคืนเงินทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.097 บาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 9.492 บาท เหลือหน่วยละ 9.395 บาท

 

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุนในวันที่ 29 สิงหาคม 2565และจะจ่ายคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 12 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 1 ปี 2565/2566) กองทุน BTSGIF มีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 16,158.3ล้านบาทดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับงวดนี้ได้

 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS จะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้กองทุน BTSGIF สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ทุกไตรมาสเช่นเดิม

 

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 (ไตรมาสที่ 1 ปี 2565/2566)  BTSGIF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 562.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูง 281.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ส่วนจำนวนผู้โดยสารรวมในไตรมาสเดียวกันนี้ อยู่ที่ 30.6 ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 88.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 28.1% จากไตรมาสก่อน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง