เช็กเลย! เงินเดือนข้าราชการ 2564 ลูกจ้าง-บำนาญ เข้าวันไหนบ้าง ?

เช็กเลย! เงินเดือนข้าราชการ 2564 ลูกจ้าง-บำนาญ  เข้าวันไหนบ้าง ?
TNN ช่อง16
26 มีนาคม 2564 ( 07:53 )
76
เช็กเลย! เงินเดือนข้าราชการ 2564 ลูกจ้าง-บำนาญ  เข้าวันไหนบ้าง ?

 "กรมบัญชีกลาง" ได้เผยแพร่ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับ "ส่วนราชการ" ประจำเดือนมกราคม 2564-ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2564


เดือนมกราคม เข้าวันที่ 26 ม.ค.2564

เดือนกุมภาพันธ์ เข้าวันที่ 22 ก.พ.2564

เดือนมีนาคม เข้าวันที่ 26 มี.ค.2564

เดือนเมษายน เข้าวันที่ 27 เม.ย.2564

เดือนพฤษภาคม เข้าวันที่ 25 พ.ค.2564

เดือนมิถุนายน เข้าวันที่ 25 มิ.ย.2564

เดือนกรกฎาคม เข้าวันที่ 22 ก.ค.2564

เดือนสิงหาคม เข้าวันที่ 26 ส.ค.2564

เดือนกันยายน เข้าวันที่ 27 ก.ย.2564

เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 26 ต.ค.2564

เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 25 พ.ย.2564

เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 27 ธ.ค.2564

บำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2564


เดือนมกราคม เข้าวันที่ 22 ม.ค.2564

เดือนกุมภาพันธ์ เข้าวันที่ 18 ก.พ.2564

เดือนมีนาคม เข้าวันที่ 24 มี.ค.2564

เดือนเมษายน เข้าวันที่ 23 เม.ย.2564

เดือนพฤษภาคม เข้าวันที่ 21 พ.ค.2564

เดือนมิถุนายน เข้าวันที่ 23 มิ.ย.2564

เดือนกรกฎาคม เข้าวันที่ 20 ก.ค.2564

เดือนสิงหาคม เข้าวันที่ 24 ส.ค.2564

เดือนกันยายน เข้าวันที่ 22 ก.ย.2564

เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 21 ต.ค.2564

เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 23 พ.ย.2564

เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 23 ธ.ค.2564


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง