ผู้ถือบัตรคนจน 14 ล้านคนเฮ! ลุ้นสองเด้ง รับ 'เราชนะ' 7,000 - ธงฟ้า 500 อีก 3 เดือน

ผู้ถือบัตรคนจน 14 ล้านคนเฮ! ลุ้นสองเด้ง รับ 'เราชนะ' 7,000 - ธงฟ้า 500 อีก 3 เดือน
มติชน
16 มกราคม 2564 ( 09:28 )
152
ผู้ถือบัตรคนจน 14 ล้านคนเฮ! ลุ้นสองเด้ง รับ 'เราชนะ' 7,000 - ธงฟ้า 500 อีก 3 เดือน

ในชุดมาตรการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเยียวยากลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ มาตรการที่เป็นเนื้อเป็นหนังได้รับความสนใจจากคนหาเช้ากินมากที่สุดเห็นจะเป็นโครงการ “เราชนะ” แจกเงินให้ครอบครัวละ 3.5 พันบาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน แม้ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขการรับเงิน แต่กลุ่มที่น่าจะได้สิทธิค่อนข้างแน่นอน คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม

 

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ขณะนี้มีความชัดเจนว่ากลุ่มผู้ถือบัตรคนจน จำนวน 14 ล้านคน จะได้รับสิทธิจากมาตรการเราชนะรับเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือนครบทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียนอีก เพราะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

 

ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรคนจน 14 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิม ที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563 ดังนั้นในช่วง 2 เดือนของโครงการเราชนะ ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินจากรัฐบาล 2 ส่วน รวมเป็นรับเงินเดือนละ 4,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน แบ่งเป็น เงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะจำนวน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน และเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 500 บาท ต่อคนต่อเดือน อย่างไรก็ตาม สิทธิที่จะได้ในโครงการเราชนะจะต้องรอมติที่ประชุม ครม.อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มกราคมนี้

 

ส่วนอีกโครงการที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือ การเปิดลงทะเบียนเพิ่มโครงการคนละครึ่งในวันที่ 20 มกราคมนี้ เวลา 06.00น.- 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน 1.34 ล้านคน โดยผู้ลงทะเบียนผ่านแล้วเข้าได้รับเงิน 3,500 บาทต่อคน รูปแบบให้สิทธิเหมือนกับเดิมคือ รัฐบาลจะช่วยออกเงินอีกครึ่งหนึ่ง วันละไม่เกิน 150 บาท ส่วนการใช้จ่ายจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง