“บิ๊กป้อม” ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่ออีก 3 เดือน

“บิ๊กป้อม” ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่ออีก 3 เดือน
มติชน
4 มีนาคม 2564 ( 11:44 )
15
“บิ๊กป้อม” ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่ออีก 3 เดือน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

 

โดยในที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในภาพรวมมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรง มีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมทั้งมีความเข้าใจถึงความจำเป็น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีที่ผ่านมา

 

อย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว พบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรง ยังมีสิ่งบอกเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงรูปแบบอื่นๆในพื้นที่ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก ทั้งนี้ที่ประชุม ยังได้รับทราบ เรื่องที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค4 ส่วนหน้า ดำเนินการจัดทำแผนการปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง