'วันชัย'เชื่อส.ว.กลุ่มค้านเคลื่อนไหว ไม่กระทบทำร่างรธน.ตกไป เหตุเสียงคนเห็นด้วยรับร่างมากกว่า

'วันชัย'เชื่อส.ว.กลุ่มค้านเคลื่อนไหว ไม่กระทบทำร่างรธน.ตกไป เหตุเสียงคนเห็นด้วยรับร่างมากกว่า
มติชน
8 พฤศจิกายน 2563 ( 14:48 )
40
'วันชัย'เชื่อส.ว.กลุ่มค้านเคลื่อนไหว ไม่กระทบทำร่างรธน.ตกไป เหตุเสียงคนเห็นด้วยรับร่างมากกว่า

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)กล่าวถึงท่าทีของส.ว.ที่ล่าชื่อยื่นเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ญัตติ ว่า ส.ว.กลุ่มนี้แสดงท่าทีคัดค้านชัดเจนมาตั้งแต่การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกแล้ว โดยยังไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหว แต่ยังมีส.ว.อีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนคือกลุ่มที่เป็นกลางๆ กับกลุ่มที่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้เชื่อว่าทั้งสองกลุ่มนี้มีจำนวนเสียงมากกว่า 84 เสียงแน่นอน เพราะการรับร่างรัฐธรรมนูญใช้เสียงเพียง 84 เสียง เพราะฉะนั้นจะมีจำนวนค้านเท่าใด ก็ไม่เป็นประเด็นทำให้การพิจารณารับร่างรัฐธรรมนูญมีปัญหาแต่อย่างใด

 

นายวันชัย กล่าวต่อว่า นับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรี ประกาศในสภาว่ารัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรับร่างรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผล เพื่อต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เมื่อรัฐบาลมีความชัดเจน รวมทั้งเป็นข้อเรียกร้องของสังคม ที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ เชื่อว่าคนที่เป็นกลางและคนที่สนับสนุนอยู่แล้วจะไม่มีข้อโต้แย้งต่อเรื่องนี้ ส่วนคนที่เคลื่อนไหวคัดค้านโต้แย้งก็เชื่อว่าเป็นเรื่องปกติของกลุ่มเขา และจะไม่ทำให้เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยไปตามนั้น

 

“ไม่มีสิ่งใดกังวล ส.ว.ทุกคนเห็นต่อบ้านเมือง ความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ตกไป เพียงแต่อาจจะไม่ได้ทุกร่าง แต่อย่างน้อยที่สุด ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลและร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านคงจะผ่านแน่นอน ส่วนร่างอื่นยังไม่แน่ใจ เพราะยังถกแถลงกันอยู่”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง