รีเซต

ร้อง ปปช.-สตง. ตรวจสอบเช่า-ซื้อ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ส่อไม่โปร่งใส

ร้อง ปปช.-สตง. ตรวจสอบเช่า-ซื้อ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ส่อไม่โปร่งใส
มติชน
5 มีนาคม 2565 ( 14:49 )
128
ร้อง ปปช.-สตง. ตรวจสอบเช่า-ซื้อ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ส่อไม่โปร่งใส

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพิจิตรว่า มีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 11 นครสวรรค์ และ ปปช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เพื่อขอให้มาตรวจสอบ 3 โครงการของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ส่อไม่โปร่งใส ผิดระเบียบวัตถุประสงค์ในการใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 3 โครงการ ได้แก่ 1.เรื่องของการจัดหาคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 82 เครื่อง ซึ่งสถานการศึกษาจัดอนุมัตให้ซื้อคอมพิวเตอร์ 82 เครื่อง แต่มีอดีตผู้อำนวยการเปลี่ยนมาเป็นเช่าแทน โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการเช่าคอมพิวเตอร์ไปตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แพงกว่าราคาซื้อ

 

นอกจากนี้ยังเรียกเก็บเงินเพื่อระดมทุนซื้อคอมพิวเตอร์จากนักเรียนเพิ่มอีกรายละ 300 บาท เป็น 500 บาท ปรากฏว่าคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนพิจิตรพทยาคมไม่เห็นชอบ เนื่องจากผู้ปกครองเดือดร้อนจึงร้องเรียน ไปยังสพฐ. จนกระทั้งมีการคืนเงินให้ผู้ปกครองรายละ 200 บาท

 

โครงการที่ 2 เป็นเรื่องของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมได้มีขออนุญาตรื้อถอนอาคารที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ และถอดอาคาร 1 และ2 ออกจากระบบปรากฏว่า อดีตผู้อำนวยการคนดังกล่าวนั้นไม่มีการรื้อถอนกับเอางบประมาณของสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนมาปรับปรุงอาคารดังกล่าว

 

โครงการที่ 3 เรื่องการจัดซื้อโต๊ะ–เก้าอี้นักเรียน 830 ชุด เป็นเงิน 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นเงินเก็บจากห้องพิเศษ เป็นการผิดวัสถุประสงค์ในการนำเงินมาใช้ซื้อครุภัณฑ์

 

ดังนั้นในฐานะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว ขอเรียกร้องให้ ปปช. และ สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า 3 โครงการดังกล่าวโปร่งใสหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง